Contact: Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Mussenhage 2

8011 BH  Zwolle

Telefoon :  038 - 421 31 20

E-mail : redactie@kamperpoort.nl

Volg Ons

HomeActiviteiten Ons Eigen HuisNieuwsGebeurtenissenWijkcentrum Ons Eigen HuisWijkstichting STRIKJeugd- en JongerenwerkBewonersbedrijfZorg en WelzijnWijkkrant KamperpoorterLinksContact

Sociaal Wijkteam

Alle inwoners van Zwolle
kunnen bij een van de vijf Sociale wijkteams terecht.
De medewerkers van het Sociaal wijkteam zijn er voor vragen en zorgen over uw persoonlijke situatie.
Geen enkele vraag is gek of onbelangrijk.


Het sociaal wijkteam is een team van mensen met verstand van zaken. Samen hebben ze veel kennis. Ze werken samen met organisaties die u allerlei vormen van hulp geven. Zo helpen zij mensen dejuiste oplossingen te vinden, dichtbij huis. Samen met het Sociaal wijkteam zoekt u Naar antwoorden en oplossingen.

Het Sociaal  wijkteam geeft informatie, Advies en hulp. Samen met u bekijken

Ze welke hulp u het beste bij u past.

De Sociale wijkteams zijn gemakkelijk te bereiken. U kunt er op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.Neem contact op met het Sociaal

Wijkteam als u vragen hebt over:

Opvoeding

Hebt u een vraag over het opvoeden van uw kind? U kunt bij het wijkteam terecht voor tips, adviezen en ondersteuning voor uw kind van 0 tot 23 jaar.

Opgroeien

Voor sommige kinderen gaat opgroeien niet vanzelf. Een kind kan te maken krijgen met ruzie thuis, pesten een scheiding of ziekte van ouders. Bij zorgen en problemen kan het Sociaal wijkteam met je meedenken over oplossingen.

Hulpmiddelen

Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn er oplossingen als een rolstoel, verrijdbare douchestoel of tillift. Daardoor kunnen zij ook meedoen in Zwolle.

Hulp en ondersteuning

Iedereen heeft wel eens ondersteuning nodig. Tijdelijk of voor langere tijd. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent en niet zelf uw boodschappen kunt doen. Of omdat u begeleiding nodig hebt om uw leven op orde te krijgen. Het kan ook zijn dat u steeds meer moeite krijgt met dagelijkse dingen als het huishouden doen, traplopen of fietsen. Of omdat u zich eenzaam voelt.

Dagbesteding

Voor mensen die niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan is er dagbesteding. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of ziekte


of mensen die te jong of te oud zijn voor school of werk. Dagbesteding is er ook om mantelzorgers te ontlasten, zodat zij de zorg beter volhouden.

Werk en inkomen

Hebt u vragen over geld, werk en inkomen,schulden, arbeidsongeschiktheid, faillissement? Moet u een uitkering aanvragen? Heeft u te maken gehad met justitie of reclassering? Het Sociaal wijkteam gaat met u op zoek naar oplossingen.

Ontmoeten

Hebt u een vraag over vije tijd, het ontmoeten van andere mensen en betrokkenheid? Wilt u bijvoorbeeld meer contact met mensen in de buurt, maar weet u niet hoe u dit aanpakt? Of hebt u juist ideeën over hoe u buurtbewoners daarbij kunt helpen? Uw tips of ideeën zijn welkom.

Vrijwilligerswerk

Hebt u een vraag over vrijwilligerswerk? Wilt u advies en ondersteuning bij het vinden van een onbetaalde baan als opstap naar betaald werk? Neem contact op met het Sociaal wijkteam als u iets wilt doen in uw wijk.

Mantelzorg

Mantelzorgers helpen met het verzorgen van mensen die lange tijd hulp nodig hebben. Het Sociaal wijkteam kan meedenken over de invulling van mantelzorg. Ook bekijkt het Sociaal wijkteam samen met u welke ondersteuning de mantelzorger zelf nodig heeft.


Zo werken wij


Eerste Gesprek

Als het nodig is, komen wij bij u thuis voor een gesprek. In het eerste gesprek kijken we wat het probleem is en zoeken we naar oplossingen. De medewerker van het Sociaal wijkteam bespreekt met u wat er speelt en zoekt samen met u naar oplossingen. Geen standaardoplossingen, maar oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

Toekenning ondersteuning

We bekijken of u deskundige hulp en ondersteuning nodig hebt. De medewerker van het Sociaal wijkteam bespreekt eerst met u wat u zelf kunt doen. Lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen? Wordt uw situatie niet beter met hulp van uw familie of vrienden? Dan moet het Sociaal wijkteam vaststellen of u deskundige hulp nodig hebt.

Hulp

Het Sociaal wijkteam bekijkt samen met u waar u behoefte aan hebt. Soms is een gesprek met informatie en advies voldoende. Bij veel problemen kunnen familie, vrienden en buren helpen om oplossingen te vinden. Lukt dit niet of is er meer hulp nodig? Dan kijken we naar vrijwilligershulp, mantelzorg of begeleiding door een deskundige. Een combinatie hiervan kan ook.

Adressen Sociale Wijkteams

Sociaal wijkteam Midden

Wijkcentrum Kamperpoort

Mussenhage 2

8011 BH  Zwolle

Inloop : Maandag, Donderdag en Vrijdag

09.00 uur - 17.00 uur.


Bereikbaarheid

Telefoonnummer voor alle Sociale wijkteams

14 038

E-mail

postbus@swt.zwolle.nl

Postadres

Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle

Noodnummer bij crisis

Een crisis is een noodsituatie waarbij een persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen en in gevaar is.Tijdens kantooruren belt u bij een crisis het nummer 14 038

Vertel aan de medewerker aan de telefoon waarom u vindt dat er sprake is van een crisis. U wordt dan direct doorverbonden met een medewerker van het Sociaal wijkteam of zo snel mogelijk teruggebeld.

Vanaf 1 januari 2015 geldt

Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u in geval van een crisissituatie contact opnemen met het noodnummer van het Sociaal wijkteam (06) 55433680