Overlast hondenpoep in de wijk


In de zomereditie van de wijkkrant Kamperpoorter heeft er al een groot
artikel over in De wijkkrant gestaan. Hondenpoep! Op dit moment één
van de grote ergernissen van veel bewoners uit de wijk. Helaas ruimen
veel baasjes van hondenbezitters de hondenpoep van hun hond niet op.
Het is belangrijk om dit met elkaar te doen, alleen dan is het mogelijk

om de overlast tegen te gaan. Uiteraard is het ook belangrijk dat er een
plekje is waar de honden wel even kunnen uitrazen en hun behoefte
kunnen doen. Maakt u daarom wel eens gebruik van de looproute onder
het talud van de A28 (de groenstrook tussen de Veemarkt en de Katerdijk,
achter de Wehkamp)? Hier staan veel bomen en is veel ruimte om uw hond uit te laten, maar dit is ook een mooi pad om een wandeling te maken. Met de Rova en de Gemeente zijn er afspraken gemaakt om dit pad vaker te onderhouden. Zo wordt het een aantrekkelijker wandelgebied voor u en uw hond.


Woensdag 8 oktober was de jaar­lijkse herstructureringsavond van de Kamperpoort in Wehkamp voor bewoners en belangstellenden.
On­der aanwezigheid van ruim zestig wijkbewoners presenteerden de gemeente Zwolle, woningbouwcor­poraties en verschillende (bouw) ontwikkelaars de laatste stand van zaken.


Irishof

Wijkwethouder Ed Anker trapte de avond af en al snel werd duidelijk dat er weer een periode van fysieke bouw­ontwikkeling op het punt staat van be­ginnen. Wijkwethouder Ed Anker komt binnenkort zelf ook in de Kamperpoort wonen, want hij heeft een woning gekocht op het Irishof. Hier zijn nu ruim 80% van de woningen verkocht en hiermee gaat er gestart worden met het bouwen van de woningen.


Katwolderplein

Ook de realisatie van het Katwolder­plein is weer een stapje dichterbij. Alle oude plannen van het Katwolderplein zijn herzien en hier is een nieuw bouw­programma voor ontwikkeld. Bewo­ners reageren enthousiast op deze plannen, maar zijn wel bezorgd om de

 

 

hoogte van de nieuwe parkeergarage. De parkeergarage wordt maar liefst ruim vijftien meter hoog. Als de plan­nen nu wel daadwerkelijk gaan worden gerealiseerd moet alles in 2017 zijn gerealiseerd op het nieuwe Katwolder­plein, inclusief een grote supermarkt.


Feniksterrein en Harmsmeengekade

De funderingen lagen er al een tijdje, maar ook het Feniksterrein zal binnen afzienbare tijd worden afgebouwd. Een aantal woningen worden wel

 

anders gebouwd dan aanvankelijk

de bedoeling was. De flat aan de Harmsmeengekade krijgt een volledige metamorfose en hier worden apparte­menten gerealiseerd voor en 1- en 2 persoon huishoudens.


De avond werd afgesloten door de koplopersgroep van het bewoners­bedrijf Kamperpoort. Meer informatie over deze deelprojecten zijn te vin­den op de website van de gemeente Zwolle (www.zwolle/kamperpoort).

De Schop gaat weer in de grond

Wijknieuws(gierig)?


Welkom op de wijkwebsite www.kamperpoorter.nl.

Aan de gevel van wijkcentrum Ons Eigen Huis hangt sinds een halfjaar een frame waar events en onderwerpen onder de aandacht worden gebracht.

Op dit moment hangt er een spandoek waar wordt verwezen naar deze vernieuwde wijkwebsite.

Blijf op de hoogte van het laatste wijknieuws, bezoek dan met regelmaat deze website.

Heeft u nieuws, tips en of ideeën?

Laat het de redactie van Kamperpoorter weten en stuur dan een e-mail naar redactie@kamperpoort.nl

Het bouwrijp maken van de grond  tussen
       Katerdijk en Nachtegaalstraat

Bewoners Informatieavond Kamperpoort

Bij Wehkamp

Klik op foto voor overzicht

Begin december is in opdracht van gemeente Zwolle in de Meeu­wenlaan een verkeersdrempel aangelegd. Dit was onder andere een grote wens van omwonen­den.

De drempel is aangelegd bij de kruising met de Katerdijk en heeft als doel de snelheid van het verkeer dat vanaf de Katerdijk de Meeuwenlaan inrijdt te verminde­ren.

Vooral tijdens de ochtendspits bleek autoverkeer op hoge snelheid de Meeuwenlaan in te rijden. Door de hoge snelheid reed het inrijden­de verkeer over de andere rijbaan.
Dit leverde vooral voor fietsers die voorsorteerden om vanaf de Meeu­wenlaan linksaf de Katerdijk over te steken, gevaarlijke situaties op. Met de komst van de nieuwe verkeers­drempel hopen we op veiligere verkeersituatie.

Nieuwe verkeersdrempel geplaatst in de Meeuwenlaan

Het Resultaat

Dinsdagavond 3 februari stond de wijkdialoog van de Kamperpoort op de agenda.

In wijkcentrum Ons Eigen Huis waren alle Kamperpoorters van harte uitgenodigd om in samenwerking met gemeente en organisaties in gesprek te gaan over de uitkomsten van het buurt voor buurtonderzoek. Aan de hand van de uitkomsten uit het buurt voor buurtonderzoek werden er drie thema’s besproken. Sociale participatie, Sociale Leefbaarheid en de ontwikkelingen rond de openbare ruimte in de wijk. Al met al waren

er ruim twintig buurtbewoners op de bijeenkomst afgekomen.

In de voorjaarseditie (maart) van de wijkkrant meer informatie over de uitkomsten van deze avond en het verdere vervolg.

Zie ook de site van de Gemeente Zwolle.


https://zwolle.nl/wonen-en-leven/wijken/kamperpoort/uitgelicht/wijkdialoog-kamperpoort

Woensdagmiddag 11 februari was het ouderwets gezellig tijdens kindercarnaval in wijk­centrum Ons Eigen Huis. Een grote groep kinderen heeft deze middag carnaval gevierd. Schmincken, verkleden en natuurlijk gezellig dansen op de muziek stond deze middag centraal. Zoals in de gehele stad Zwolle werd ook in de Kamperpoort carnaval onder de volwassenen gevierd.

Voor meer foto’s klik hier

Chinees Nieuwjaar wordt ook in de Kamperpoort gevierd


Chinees nieuwjaar wordt overal ter wereld gevierd, ook in de Kamperpoort!

Chinees nieuwjaar valt niet zoals bij ons op 1 januari, maar jaarlijks op een andere datum in januari of februari op de eerste dag van de maanmaand van de Chinese jaartelling. Ieder jaar is gekoppeld aan een dier. In 2015 zal dat de geit zijn. In China heet het feest “Chun Jie” wat ‘Lentefeest’ betekent. Van oudsher wordt hiermee de start van het vruchtbare seizoen in de landbouw gevierd: de lente. Het is voor Chinezen een moment om met de familie samen te komen voor de start van een nieuw seizoen.

Woensdagochtend hadden de Chinese deelnemers van de taalles een spontane actie. Binnen 2 uur stond er een enorm buffet klaar. We hebben er met zijn allen van genoten.


Ieder een Gelukkig Chinees Nieuwjaar gewenst!


Reconstructie Pannekoekendijk - Harmsmeengekade  


Na de reconstructies van de Katerdijk en de Burgemeester Roelenweg  vormt de reconstructie van de Pannekoekendijk (met een centrumhalte voor bussen) en Harm Smeengekade in 2015 de volgende stap  op weg naar een beter bereikbare binnenstad.

Wethouder Filip van As:  “Wij hopen dat de uitvoering van de reconstructie Pannekoekendijk/Harm Smeengekade  net zo goed gaat verlopen als bij de Katerdijk en de Burgemeester Roelenweg . Met de uitvoering van dit deelproject van Bereikbare Binnenstad staan gemeente en provincie voor de grootste uitdaging. Dan vinden de grootste concentratie van verkeersmaatregelen plaats om ervoor te zorgen dat tijdens de werkzaamheden de binnenstad voor bezoekers en inwoners bereikbaar blijft. Overlast is dan wel onvermijdelijk. Met de samenwerkingspartners spannen we ons in om de overlast voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden”.

Zie ook : www.zwolle.nl/pannekoekendijk Voortgang Irishof goed zichtbaar


In het verlengde van de Emmastraat wordt door Nijhuis B.V. gebouwd aan de Irishof. Irishof is lekker leven, genieten en ontspannen in de stad. Het plan bestaat uit vier woningtypen die rondom een groen en rustig hofje worden gebouwd. De bouw is inmiddels in volle gang.

Het woningtype Toorop wordt ge­bouwd aan de Emmastraat. Deze acht stadsvilla’s met hun verhoogde entree hebben vier verdiepingen. Begin maart is bij deze woningen gestart met het metselwerk en de kleine schuine kap­pen zijn inmiddels geplaatst. Van dit type is nog één woning beschikbaar!

Het type Lautrec is geïnspireerd op de stijl van de Amsterdamse school. De zes stadswoningen krijgen een stoer en robuust karakter. Deze woningen worden gebouwd aan de Veemarkt en naar verwachting zal de casco woning begin maart gereed zijn. Het type Mucha wordt gebouwd aan de Riete­weg. Door het verschil in de gevels en de afwisseling van rood en wit krijgen deze woningen een speels uiterlijk. Van deze negen stoere stadvilla’s is de casco inmiddels klaar. Van dit type is nog één woning te koop!

De woningen aan de rand van het hofje, type Gaudi, worden omsloten door de andere drie woningtypen. Bij deze vijf stoere hof woningen is inmid­dels de dakbedekking aangebracht.

Benieuwd naar het plan? Kijk voor meer informatie op www.irishof.nl.

Politie op bezoek in de Kamperpoort


 Op 4 maart zijn diverse kinderen uit de wijk op de foto geweest met de wijkagent en zijn collega’s. Voor het wijkcentrum Ons Eigen Huis stond een echte politiemotor en ME bus. Alle kinderen konden een kijkje nemen in de ME bus, zitten op de politiemotor en kennis maken met de agenten. Dat was spannend, maar vooral leuk. Wim Kloek en collega’s, bedankt voor deze spontane actie.

Bloemen ‘huis’ de Vlinder nieuw in de wijk


Vanaf medio april is de Kamper­poort een nieuwe winkel rijker. Debby Dekker opent haar deu­ren aan de Pannekoekendijk 1, in het voormalige pand van de Gall & Gall.

De kersverse onderneemster opent haar nieuwe: Bloemen ‘huis’ de Vlinder. Het wordt een veelzijdige bloemenwinkel met een uitgebreid assortiment. Verder komt er in de winkel ook een koffietafel waar ruimte is om tijdens een specifieke bestelling en of bloemstuk te wach­ten onder het genot van een kopje koffie. “Voor mij gaat hiermee een grote wens in vervulling, waar ik al jarenlang van droom. Ik woon zelf in de Kamperpoort, mijn doelstelling is om de komende jaren een mooie bloemenzaak neer te zetten, wat hopelijk een begrip mag worden in de wijk, maar natuurlijk ook voor de stad Zwolle. Specifiek wil ik mij zelf specialiseren in het maken van rouwwerken”, vertelt Debby enthou­siast.

In de nabije toekomst wil Debby ook workshops gaan aanbieden in de winkel. Onder het genot van een high tea, kunnen zowel grote als kleine gezelschappen gezellig sa­men zijn en op deze manier kennis maken met bloemschikken.

Bij het drukken de wijkkrant is de exacte openingsdatum nog niet bekend. Toch zal uiterlijk begin april Bloemen ‘huis’ de Vlinder haar deu­ren gaan openen. Uiteraard volgt er nog een officiële opening van de winkel.

De redactie van de wijkkrant Kamperpoorter wenst Debby heel veel succes, in het bijzonder omdat Debby ook als vrijwilliger verbon­den is aan de wijkkrant.

Openingstijden Bloemen ‘huis’ de Vlinder:

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 09:00-18:00 uur

Woensdag: 09:00-18:00 uur

Donderdag: 09:00-21:00 uur

vrijdag: 09:00-18:00 uur

Zaterdag: 09:00- 17:00 uur

Wijkverpleegkundige is de spil in de wijkzorg


De wijkverpleegkundige is weer terug in de buurt. Vanuit Zorg Thuis van IJsselheem zijn er twee wijkverpleegkundigen aan het werk in de Kamperpoort. Het zijn Gerda Schilthuis en Geesje van Ogterop. Met veel plezier en toewijding doen zij hun werk en komen ze aan huis bij ouderen. In dit artikel leest u wat de wijk­verpleegkundige kan beteken, voor u zelf of voor anderen.


Wanneer kunnen mensen een beroep op de wijkverpleegkun­dige doen?

“Ik zal een paar voorbeelden ge­ven”, vertelt Gerda.

“Je wordt ouder en je kunt jezelf thuis niet meer goed verzorgen. Of wanneer je ziek bent en je hebt een tijdje zorg nodig. Of je bent diabeet (suiker­ziekte) en moet leren omgaan

met het spuiten van insuline. Ook mensen met een wond kunnen we behandelen of hen dat zelf leren. Bij ouder worden komt vergeetachtig­heid soms om de hoek kijken. Dan wordt het soms lastiger de juiste medicatie in te nemen op het juiste moment. Wij kunnen advies geven en oplossingen aandragen.”

Soms spelen er vragen. Ook dan kan de wijkverpleegkundige worden ingeschakeld. Geesje legt uit: “Je merkt dat iemand in je omgeving zich niet goed meer kan redden. Bijvoorbeeld door beginnende de­mentie. Wij komen dan praten om

te kijken wat er nodig is aan ondersteuning. Ook geven we voorlichting over het gebruik van personenalarmering. Een systeem waarbij iemand met een druk op de knop snel hulp kan inschakelen als er iets mis gaat. Ook wanneer iemand beperkingen ervaart, kunnen we oplossingen bieden hoe je hier mee om kunt gaan of welke hulpmiddelen er zijn. Wanneer iemand een ernstige ziekte heeft en thuis wil blijven, dan kunnen we samen bekijken welke zorg er mogelijk is in de thuissituatie.”


Wat doet de wijkverpleegkun­dige?

Gerda legt uit: “Wij komen thuis bij mensen die persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben. We

gaan in gesprek met de persoon in kwestie. Samen spreken we af welke zorg er nodig is en hoe die geboden zal worden.”

De wijkverpleegkundige werkt in een team met verzorgenden. Met elkaar leveren zij de zorg bij de mensen thuis. De wijkverpleegkun­dige is eindverantwoordelijk en zal regelmatig bij alle mensen thuis ko­men om te zien hoe alles verloopt. Is er iets veranderd in de gezond

heidssituatie of zijn er aanpassin­gen nodig? Is er overleg nodig met familie, buren of hulpverleners,

bijvoorbeeld de huisarts of fysiothe­rapeut? Of kan ze mensen doorver­wijzen naar andere hulpverleners

zoals een psycholoog, financieel

adviseur of vrijwilligersorganisatie. De wijkverpleegkundige vormt op deze manier de spil in de wijkzorg.


Wat biedt Zorg Thuis van IJssel­heem?

Wijkverpleegkundige en cliënt ma­ken samen afspraken over welke zorg er precies nodig is. Zorg op maat dus. Het team van de Zorg Thuis voert deze zorg uit. Geesje: “We werken vanuit liefde en aan­dacht voor de mensen. Vanuit die insteek en onze vakkennis willen we van toegevoegde waarde zijn voor de cliënt.”


Hoe zijn de wijkverpleegkundige of de Zorg Thuis bereiken?

Via de receptie van de Nieuwe Haven 038-4263700. Per mail zijn de wijkverpleegkundigen ook te bereiken: Geesje: g.vogtrop@ijs­selheem.nl of Gerda: g.schilthuis@ijsselheem.nl.


Positieve ervaringen

Geesje en Gerda vertellen over hun ervaringen: “Het mooiste van ons werk is dat we bij allerlei verschil­lende mensen thuis komen. Iedere persoon is anders en vraagt om andere zorg. Dat betekent voor ons dat we op een breed gebied onze kennis en ervaring uitbreiden. Iedere dag is weer anders.

In de Kamperpoort wonen veel mensen die uit andere wijken of plaatsen komen. De wijk is daar­door erg divers. Voor ons is het steeds weer een verrassing wie we zullen aantreffen. Dat maakt het werk leuk. De echte Kamperpoor­ters zijn recht door zee. Je weet snel wat je aan elkaar hebt!

Herrie in de Keuken


Gezellig druk was het in de voorjaarsvakantie met alle kinderen die zich opge­geven hadden voor een nieuwe ronde van ‘Herrie in de Keuken’.

Dit keer hebben we lekker herrie gemaakt bij Johanna. Omdat het natuurlijk vers en ook nog een lekker moest zijn, werd er gekozen voor een pizza met allerlei groentes die de kinderen zelf moesten snij­den. Omdat er maar een oven was moesten de kinderen natuurlijk wel even op elkaar wachten, maar ondertussen waren er allerhande spelletjes opgehaald en hebben ze zich prima vermaakt.

Het toetje was een bakje van verse bla­derdeeg met heerlijke roomijs met chocola- of aardbeien­saus. Met natuurlijk zoveel slagroom erop als je zelf wilt.

De kinderen hebben genoten en gesmuld van deze activi­teit.

Wijziging Straatnamen Katwolderplein


In de Kamperpoort zijn enkele straatnamen gewijzigd.

De reden voor de wijzigingen in de Kamperpoort hebben te maken met de bouwplannen rondom het toekomstige Katwolderplein. Deze plannen zijn veranderd. Hierdoor is de loop van dit plein anders gewor­den.

De Reigerstraat wordt ‘verlengd’ naar het oosten, om aan te sluiten op het Katwolderplein. Tenslotte komt er ook één nieuw straatje bij: De Koekoekstraat.

Al jaren heeft Debby Dekker een droom en deze is nu werkelijkheid feestelijk geopend en muzikaal omlijst door Raymond Smit werd de opening door veel mensen bezocht.

Klik hier voor alle foto’s van de Opening

Schoonmaakweek een groot succes


De schoonmaakweek Natuurlijk Schoon die vorige week plaatsvond was een groot succes. Bijna 3200 leerlingen van Zwolse scholen hebben deelgenomen aan de zwerfafvalcampagne. De leerlingen hebben vooral het zwerfafval rond hun school opgeruimd. Ook in diverse wijken hebben vrijwilligers zaterdag 18 april de handen flink uit de mouwen gestoken. Zo gingen in Stadshagen en de Kamperpoort diverse bewoners aan de slag om het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen. In totaal zijn er in deze week 1900 zakken zwerfafval ingezameld.

Klik hier voor meerdere fotos

Sinds enige tijd is er in wijkcentrum Ons Eigen Huis een Kinderzwerfboek-station, een ruilkast vol met kinderzwerfboeken. Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven bijvoorbeeld in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc.


Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl


Graag willen wij nog meer kinderzwerfboeken voor ons station. Daarom roepen wij iedereen op eigen kinderboeken uit zwerven te sturen door ze achter te laten in ons Kinderzwerfboek-station. Hier zijn ook zwerfstickers te vinden.

Voor meer informatie:

Eelkje Kamstra, Ambassadeur Kinderzwerfboek regio Zwolle

kinderzwerfboek@hotmail.comDe Hoogstraat in de Zwolse Wijk Kamperpoort is gisteren getroffen door een hevige woningbrand. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar aanpalende woningen. Aan drie huizen is aanzienlijke schade ontstaan. De brand ontstond rond een uur of twee in de meterkast in de woning van een jong gezin dat midden in de Hoogstraat woont. Een buurman hoorde kort daarvoor een explosie bij de voordeur. De brandweer was snel ter plekke. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Rond 17.00 uur was de brand meester. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de woningen er aan toe zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar de schade aan de constructie. In het slechtste geval zullen de woningen moeten worden gesloopt. Bij de brand kwam veel rookvrij. Toeschouwers zagen dat de brandweer met man en macht probeerde verspreiding van het vuur via dakisolatie en zijmuren, die zijn bekleed met houten panelen te voorkomen. Maar dat mislukte. Rond 16.00 uur stond ook een deel van een derde woning in brand. Dat was voor de brandweer aanleiding het aantal manschappen en materialen op te schalen. De bewoners sloegen de verrichtingen van de brandweer geëmotioneerd gade. Daaronder ook een aantal studenten dat hun kamer in een van de naburige panden in rook zag opgaan.

“Ons alarm ging af”, zei een van hen. Ik was op mijn kamer en rook al brandlucht. Eerst dachten we dat er iemand tosti’s liet aanbranden. Maar toe zag ik de rook al via mijn inbouwkast mijn kamer binnenkomen. Ik heb mijn telefoon en laptop gepakt en ben naar buiten gerend. Daar stond de brandweer toe ook al. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in het wijkcentrum iets verder in de straat. Ze zullen voorlopig ander onderdak moeten regelen. De brand in het hart van de Kamperpoort trok gisteren veel bekijks. Voor de Veiligheidsregio IJsselland was dat aanleiding aan het einde van de middag een tweet uit te doen met het advies toch vooral naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten.Brand in Zwolle in de wijk Kamperpoort

Voortgang Hofvlietvilla ( Brasserie )

Wijk toont warmte na felle brand Hoogstraat


Na de felle brand in de Hoogs­traat blijkt maar weer eens hoeveel warme kanten de Kam­perpoort heeft.

Verschillende buurtbewoners, voor­malig wijkbewoners, wijkstichting STRIK en bezoekers van

wijkcen­trum Ons Eigen Huis sloegen de handen in een om de pijn en het verlies van het jonge gezin toch enigszins te kunnen verzachten. Nog dezelfde avond van de brand zijn er spullen en levensmiddelen verzameld voor het gezin om de eerste dagen in ieder geval door te kunnen komen.

Bij dit initiatief was het voornamelijk de insteek om boodschappen, ver­zorgingsspullen en het verzamelen van kleding. Wat er vervolgens alle­maal geschonken is, is ongelofelijk. Hierbij willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. In het bijzonder worden onder­staande ondernemers bedankt voor hun betrokkenheid, namelijk:

-Jumbo Supermarkt (Veemarkt), voor het schenken van 100 euro aan boodschappen

-Speelgoedwinkel Intertoys, voor het beschikbaar stellen van speel­goed

-Top 1 Toys, voor het beschikbaar stellen van speelgoed

-Drogisterij DA (Thomas A Kempis­straat), voor het beschikbaar stellen van shampoo voor het gehele gezin

-de Prenatal, voor het beschikbaar stellen van een buggy en knuffels

-de Hunkemuller, voor het beschik­baar stellen van een Pyjama

-Lou Fashion, voor het beschikbaar stellen van kleding voor de moeder

-de Livera, voor het beschikbaar stellen van een ondergoed

-Score, voor het beschikbaar stel­len van een riem en stropdas

-Shoeby Diezerpoort, voor het beschikbaar stellen van kleren voor de kinderen

-Albert Heijn Diezerpoort, voor het beschikbaar stellen van speelgoed en boodschappen

-Salina, voor het beschikbaar stel­len van een taart voor de verjaar­dag

-Djambo Kidsplay, voor het be­schikbaar stellen van een geheel verzorgde kinderfeestje

-Douglas, voor het beschikbaar stellen van verzorgingspullen
Naast bovenstaande bedrijven waren er nog tal van ondernemers die zich hierbij aansloten.
Iedereen bedankt voor zijn of haar steun aan de betrokkenen van de brand. Hopelijk voelt iedereen zich snel thuis in hun nieuwe onderkomen. Op deze manier hoopt de wijk dat het gezin zo spoedig mogelijk alles weer een beetje op de rit krijgt.

Kinderen aan het werk in de moestuin

In april zijn we weer van start gegaan met het moestuintjes­project. Eerst moesten we alles omspitten. Gelukkig kwamen er jongens en meiden uit de buurt helpen met dit zware karwei.

Van buren kregen we tegels om de paadjes te kunnen straten in de moestuin. En Koos bracht ons net als vorig jaar een aanhanger met compost. De kruiwagentjes wer­den uit de schuren gehaald en de kinderen liepen af en aan totdat de aanhanger leeg was en de tuintjes een mooie laag compost hadden gekregen. Sommige kinderen brachten de door hun gekweekte groenten van een supermarktactie mee en planten deze in tuintjes. Ook heb­ben we veel zaadjes geplant van groenten, fruit, kruiden en bloemen. Vaak hadden we er heerlijk weer bij.

Adrienne neemt altijd een grote tap vol ranja mee, zodat de dorst gelest kan worden. Dit jaar zijn er gelukkig nog meer vrijwilligers die een handje helpen. Ilse is er weer bij, Rob, Margo, Gerrie en soms een behulpzame moeder. En de duizendliterbak die we vorig jaar van Gerard kregen, komt nu heel goed van pas! We kunnen hiermee de planten water geven met regen­water.

Dit jaar pakken we het een beetje anders aan dan vorig jaar. Toen had ieder kind zijn eigen perkje. Nu staat er in ieder perkje een ander gewas met een bijpassend bordje. De kinderen leren hierdoor de plan­ten beter kennen en werken beter samen. Iedereen mag helpen en deelname is gratis.

We zijn er iedere vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom je ook?

Ter hoogte van het voetbalveld aan de Meeuwenlaan en aan het pad achter de Wehkamp is de ei­kenprocessierups gesignaleerd. Het beestje kan gezondheids­klachten veroorzaken bij zowel mensen als dieren.

De gemeente weet van de over­last bij het veld, dat veel gebruikt wordt om honden uit te laten, en gaat over tot de bestrijding van de rups. Op de eiken aan het pad zijn lange slingers van rupsen te zien met boven in de takken nesten, die nog het meeste lijken op een soort spinnenwebben. In de stad kent de eikenprocessierups bijna geen natuurlijke vijanden. Het kan zich daardoor snel voortplanten. Hierdoor neemt de overlast van de brandharen die de rups verspreidt toe. De haren, die bij aanraking vervelende klachten veroorzaken zoals jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen, leiden niet alleen tot klachten bij aanraking maar ver­spreiden zich ook door de lucht.

De gemeente Zwolle is recent be­gonnen met het bestrijden van de eikenprocessierups om hinder

te beperken. Volgens de GGD IJs­seland moet het doel van de bestij­ding het beheersbaar houden van de overlast zijn. Het weghalen van de dieren moet vooral gebeuren op plaatsen waar veel mensen komen. Op de website van de GGD staan tips om overlast te voorkomen.

Voormalig pand schildersbedijf Klappe

Zo gaat het worden

Het pand medio juni 2015 in aanbouw

De Kamperpoort in opbouw

In de ganse omtrek van Zwolle heb je als trekvogel enorm veel keuze, daar waar het gaat om prachtige grasvelden met sap­pige sprietjes. Toch kozen twee Canadese ganzen tijdelijk voor het braakliggende stukje gras­land naast de parkeerplaats van de Fenixhof.

Hoewel deze locatie op het eerste oog nu niet bepaald het meest tot de verbeelding spreekt, vermaakte het echtpaar zich er opperbest. Wellicht dat de vogels in plaats van de uitgestrekte, maar ook enigszins verlaten uiterwaarden van de IJs­sel, juist op zoek waren naar wat menselijke gezelligheid. En dan kun je in de Kamperpoort natuurlijk prima terecht. De dieren genoten zienderogen van de aandacht en stukjes brood die hen gevoerd werd. In tegenstelling tot hun soort­genoten waren deze twee exem­plaren dan ook verre van schuw, ze aten gewoon uit je hand.
Het bezoek van de Canadese ganzen aan de wijk is extra opmer­kelijk omdat het hier gaat om een zeldzame soort gans. Doorgaans vind je deze dieren alleen in het gebied waar ze naar vernoemd zijn. In Nederland zijn ze echter ooit uit­gezet voor de jacht (bron: Vogelbe­scherming) en sindsdien groeit de populatie in ons land gestaag.

Opening Jongeren Ruimte

Na de verbouwing van de jongerenruimte in het wijk­centrum, was op vrijdag 29 mei de opening.

Voorafgaand aan de ope­ning werd er door Ingrid een bedankje uitgereikt aan alle vrijwilligers die er al die tijd hard aan hebben gewerkt. Dank daarvoor! Vervolgens mochten de vele genodigden een kijkje nemen in de nieuwe Soosruimte!

We hebben veel leuke en positieve reacties gekregen.

Wij hopen op veel leuke en gezellige tijden.

Voortgang Irishof en Pannekoekendijk - Harm Smeegekade

Reconstructie in volle gang


De reconstructie aan de Panne­koekendijk en de Harm Smeen­gekade ligt op schema en is in volle gang.

Het eerste gedeelte van de recon­structie is al gereed en inmiddels is men begonnen aan de tweede fase. Als alles volgens planning blijft verlopen is alles in september gereed. Al met al heeft de geheel reconstructie ook gevolgen voor

de bereikbaarheid van en naar de Kamperpoort, met name de werk­zaamheden in de komende periode zullen de nodige hinder voor de bereikbaarheid van de wijk gaan geven.

Voor informatie over de gehele re­constructie, kijk dan ook even op de speciale website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/pannekoe­kendijk

In het pand Nachtegaalstraat 71a is een Grill & Snack genaamd MARRAKECH geopend, waar men diverse broodjes, grill gerechten, patat met diverse groentes kan bestellen en eventueel in de gezellige zaak kan nuttigen.

Al in 2008 werden de plan­nen goedgekeurd voor het bouwen van nieuwbouw­woningen op het Irishof. Nu ruim zeven jaar later zijn de woningen daadwerkelijk gerealiseerd.


En het resultaat mag er zijn, zo er zijn bijna dertig prachtige stadswoningen opgeleverd. Er zijn zeventien stadsvilla’s, vijf hofwoningen en zes stadswo­ningen zijn er gebouwd. Zo is de wijk weer een aantal mooie woningen rijker.

De redactie van de wijkkrant hoopt dat de nieuwe bewoners snel hun plekje vinden in de wijk en hier een fijne toekomst mogen hebben.


 Schapen bij viering reconstructie

Pannekoekendijk en Harm Smeengekade.

De Zwolse schaapskudde en de stadsomroeper brachten op don­derdag 10 september het verleden tijdelijk terug op de Pannekoeken­dijk en Harm Smeengekade. Dit om te vieren dat de reconstructie van de beide stadsentrees is afgerond. Tijdens de reconstructie is een vrijlig­gende tweerichtings busbaan met een centrumhalte en twee vrijliggende autorijstroken aangelegd. Aan de Kamperpoort-zijde is een vrijliggend tweerichtingsfietspad en een breed voetpad gerealiseerd. Aan de centrum­zijde is een recreatief voetpad aan de Pannekoekendijk en een drijvende steiger langs de Harm Smeengekade gerealiseerd. De rotonde Pannekoe­kendijk-Kamperpoortenbrug is tot een kruising met verkeerslichten omge­bouwd en de rijrichting van de Hoogs­traat is omgedraaid.

De nieuwe halte Katwolderplein/Centrum op de Pannekoekendijk heeft de centrumhalte functie van de Eekwal vervangen. In plaats van via de Eekwal, rijden veel buslijnen vanuit het NS-station een nieuwe route via Burgemeester van Roijensingel, Harm Smeengekade en Pannekoekendijk

Bouwdeel                       Opdrachtgever            Aannemer

Bioscoop                            Multi Vest                        J.P. van Eesteren

Parkeergarage                    Gemeente Zwolle              BAM

Woningen                           DeltaWonen                     Bramer

Realisatie Katwolderplein van start!
Eind september 2015 is de (op)bouw van het Katwolderplein van start gegaan. Op het Katwolder­plein ontwikkelt de Gemeente Zwolle een parkeergarage met circa 720 plekken waarvan 500 voor binnenstadparkeren. DeltaWonen bouwt hier in totaal 23 woningen, waarmee de Vogelbuurt wordt voltooid, en Multi Vastgoed realiseert hier een bioscoop en commerciële ruimte. In onderstaan­de tabel kun je zien wie voor welk bouwdeel de opdrachtgever en wie de aannemer is.BAM heeft naast zijn taak om de parkeergarage te bouwen ook de taak om de bouwplaats en de om­geving te coördineren.
Omgeving.
Op 22 september 2015 is er een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners die direct aan het Katwolderplein wonen. Naast het houden van een informatiebijeen­komst worden deze bewoners mid­dels Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van werkzaamheden die eventueel overlast kunnen veroorzaken. Voor de bouw van de parkeergarage, bioscoop en de Eengezinswoningen is ook een website opgericht; www.wijbou­wenkatwolderplein.nl. Op deze website kan je informatie vinden over de planning, de voort­gang van het werk en contactinfor­matie. Ook zijn de Nieuwsbrieven terug te vinden op deze website.
Start.
De bouw van de parkeergarage en de bioscoop zijn eind september van start gegaan. Het gaat om de uitvoering van funderingswerk­zaamheden. Voor de parkeergarage worden damwanden in de grond getrild en voor de bioscoop worden buis­schroefpalen in de grond gedraaid. De bouw van de Eengezinswonin­gen kan pas starten wanneer de begane grondvloer van de parkeer­garage is gerealiseerd. De be­gane grondvloer zal voorjaar 2016 gerealiseerd zijn.Vluchtelingen op pad met bewoners Nieuwe Haven

Een nieuwe ervaring: vluchtelin­gen die helpen bij een senioren­activiteit in de Kamperpoort. Het leverde veel plezier en waarde­ring op voor alle partijen.Eind augustus organiseerde woon­zorgcentrum Nieuwe Haven van IJsselheem voor de cliënten de jaarlijkse wandel tweedaagse door Zwolle. Het is een mooie traditie dat leerlingen van het Menso Alting College de ouderen begeleiden bij het wandelen, met of zonder rolstoel. Naast de leerlingen waren nog meer duwende handen nodig, want de twee dagen wandelen door Zwolle is heel populair bij de senioren.
Win-win
In de nabije IJsselhallen verbleven op dat moment 600 vluchtelingen, veelal jonge mannen die graag activiteiten ondernemen. Vandaar dat er contact is gelegd met het Centraal Orgaan Asiel­zoekers, dat onder de tijdelijke bewoners van de IJsselhallen een oproep deed. Dat leverde al snel 20 enthousiastelingen op die graag een handje willen helpen. De regen leek even een spelbreker maar de enthousiaste vluchtelingen en de tegen de regen beschermde oude­ren waren niet tegen te houden! Er werd gewandeld in kleine groepjes, zodat er ook ruimte was voor ont­moeting en een praatje. Ook maak­ten de vluchtelingen zo kennis met de Kamperpoort en de binnenstad. Begeleiding werd geboden door de vaste vrijwilligers of medewerkers van de IJsselhallen. Het was mooi om te zien hoe positief iedereen dit vond. Eén vluchteling verwoordde het zo: “Het is voor ons een eer dat we dit mogen doen!”

En wéér aan de wandel!

Spontaan gaven vluchtelingen aan dat ze wel vaker wilden wandelen met ouderen of andere activiteiten doen. Het is zo goed bevallen dat er voorlopig elke woensdagmiddag wordt gewandeld. Wat je noemt een win-win situatie.

Noodopvang Vluchtelingen Zwolle is een voorbeeld

 De noodopvang van vluchtelingen in de IJsselhallen loopt nog tot eind december van dit jaar. Net als tijdens de opvang vorig jaar is het in en rondom de hallen rustig. Er wordt weinig overlast gemeld.

Voor de tussentijdse afstemming komt één keer per maand een klankbord­groep bij elkaar. Deze groep bestaat uit afgevaardigden namens de ge­meente, opbouwwerker, politie, de beveiliging en het COA. Daarnaast nemen twee bewoners van de veeral­lee en twee bewoners van de Kamper­poort deel. Zij bespreken met elkaar of alles nog goed loopt.
De klankbord­groep heeft tevens een adviserende rol. De situatie rond de opvang van vluchtelingen is veranderd ten opzich­te van vorig jaar. Zoals we bijna elke dag in de media kunnen zien is de behoefte aan (nood)opvang groter dan ooit. Er moeten soms snel besloten worden om extra opvang toe te staan. In juni was er extra noodopvang in de IJsselhallen nodig voor een groep van 200 vluchtelingen. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders afgelo­pen september toestemming gegeven voor noodopvang van een groep voor een periode van drie dagen.

Het college bepaalt of voor dergelijke noodoplossingen toestemming wordt gegeven, de leden van de klankbord­groep worden voorafgaand aan zo’n beslissing ingelicht over het verzoek en vervolgens om een advies ge­vraagd.

Mede door de goede samenwerking in en rondom de hallen tussen alle partijen en de bewoners van de Kam­perpoort, geldt de opvang in Zwolle landelijk als een voorbeeld.

Let op: Parkeerzone Kamperpoort gewijzigd


Kamperpoort valt als parkeer­vergunning onder sector 5. Dit is de volgende zone: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoe-kendijk, Kater­dijk tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwen­laan, Veemarkt en Rieteweg tot aan Willemskade.

Vanaf 1 juni 2015 is de indeling van deze zone gewijzigd. Met sector 5 kun je parkeren in de gehele wijk. In de volgende straten in de Kam­perpoort (hiernaast vermeld) kun je dus NIET parkeren:

- Nachtegaalstraat ter hoogte van huisnummers 1 t/m 5, Hoogstraat ter hoogte van huisnummers 10 t/m 20, Harm Smeengekade ter hoogte van huisnummers 8, 9, 18 en

20 en Willemskade ter hoogte van huisnummer 1 van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koop­zondag van 13.00 tot 17.00 uur;

- parkeerterrein Pannekoekendijk van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;

Meer informatie is te vinden op www.zwolle.nl/parkeren.

Zorghuis Theodora Vos de Wael valt in de prijzen

Zorghuis Theodora Vos de Wael aan de Lijnbaan 10 is in de prij­zen gevallen met een project: ko­ken met ouderen met dementie.

IJsselheem organiseert elk jaar een informatiemarkt waar collega’s goede ideeën kunnen uitwisselen. Daarbij wordt een prijs toegekend aan het project dat waarde toevoegt aan het leven van cliënten. Maar liefst 22 waardevolle inzendingen maakten dat er veel te kiezen was voor de vakjury.

Hoofd cliëntenzorg Margé Evers legt uit: “Ons zorghuis biedt klein­schalig wonen voor mensen met dementie. Er is samen met de bewoners, familie en medewer­kers gekeken hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij het bereiden van maaltijden. Groente of andere ingredienten ruiken en aanraken maakt vaak dat de eet­lust toeneemt. We zien koken als onderdeel van de daginvulling. Ook mensen met dementie vinden het leuk om aardappels te wassen of groente schoon te maken. Voor recepten gebruiken we moder­ne middelen zoals een I-pad met een instructiefilmpje. Ook zetten we speciale kookapparatuur op de tafel. Zo kunnen meer mensen tegelijkertijd, met wat hulp van medewerker of mantelzorger, zelf kokerellen.

 Omdat dit zo prettig wordt ervaren, geven we work­shops aan collega’s van andere lo­caties. Zo breidt het ‘samen koken’ steeds verder uit. En dat vond de jury de prijs waard!” Zin om mee te helpen?

Helpen handen zijn altijd welkom, vooral voor de gezelligheid voor bewoners. Samen boodschappen

doen, een praatje maken of helpen bij het koken. En aansluitend sa­men eten. Natuurlijk bent u ook

welkom voor ander vrijwilligerswerk. Kom gewoon eens op bezoek, de koffie staat altijd klaar.

Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger?
Mail naar m.evers@ijsselheem.nl.

Activiteiten voor ouderen

In de Nieuwe Haven is er een vast weekprogramma voor senioren. Hierbij zijn mensen uit de wijk van harte welkom. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de receptie. Posters met het actuele programma hangen in de Nieuwe Haven, in het wijkcentrum en in de Keersluis.

Maandag   14.30 uur Spelclub

Dinsdag     11.00 uur Koersbal

Woensdag 10.00 uur Creatieve activiteiten

Woensdag 14.30 uur Jeu de boules

Donderdag10.00 uur  Bibliotheek

Donderdag14.30 uur  Klaverjassen

Vrijdag       11.00 uur  Koersbal

Zaterdag    10.30 uur  Bingo

Zomerprogramma

Woensdag  24 juni 19.00 uur Bingo

Donderdag 2 juli 14.30 uur Gezellige Zomermarkt

Dinsdag 25 augustus 14.30 uur Dahliavereniging

Zorg Thuis, bij u in de buurt!

Vragen? Zorg nodig?

Bel (038) 4263700 of neem recht­streeks contact op met

de wijkverpleegkundigen van IJs­selheem:

Geesje van Ogtrop: (06) 40682351 of g.vogtrop@ijsselheem.nl

Gerda Schilthuis: (06) 46945826 of g.schilthuis@ijsselheem.nl

Gezondheidsvragen bij het ouder worden?

Wie ouder wordt kan merken dat gezondheid niet zo vanzelfspre­kend is. Bewegen gaat minder soepel, kracht en conditie nemen af of het geheugen speelt parten. Bij zelfstandig, veilig en plezierig thuis wonen kunt u soms advies gebruiken. Voor ondersteuning en behandeling kunnen thuiswo­nende senioren uit Zwolle terecht bij het zogenaamde 1e lijns be­handelteam in de Nieuwe Haven. In locatie Nieuwe Haven is een team van behandelaren gevestigd dat u kan ondersteunen op allerlei gezondheids gebieden. In dit artikel wordt uitgelegd wat zij voor kunnen betekenen voor ouderen en hun naasten.

Beweging

Leven is bewegen! Te weinig bewegen veroorzaakt op de lange termijn stijfheid van gewrichten en verlies van spierkracht. Ook vermin­dering van hart- en longfunctie kan voorkomen. Lopen en u zelfstandig

verplaatsen kunnen moeizamer gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat u moeite krijgt met het doen van de dagelijkse boodschappen, het be­zoeken van familie en vrienden en het uitvoeren van hobby’s. Tijdelijk minder bewegen leidt tot pijnklach­ten, waardoor u de neiging krijgt om dan maar niet meer te bewegen. Het gevolg is een vicieuze cirkel.De fysiotherapeut kan helpen. Hij of zij onderzoekt de oorzaak, kijkt of het behandelbaar is en maakt een behandelplan. Behandeling kan be­staan uit looptraining, evenwichts­oefeningen, valpreventie, kracht en conditie opbouw, arm-handvaardigheid en

meer. Ook aanleren van juist rollatorgebruik of balanstrai­ning kan steunend zijn.

Bij de behandeling wordt reke­ning gehouden met ieders tempo, gezondheidstoestand en belast­baarheid. U traint vaak met gelijk­gestemden of leeftijdsgenoten. Ook als u nog niet echt gezondheidspro­blemen hebt, maar wel de gevolgen van het ouder worden ondervindt, kunt in Nieuwe Haven terecht. Voor diegenen die geen fysiotherapie no­dig hebben is er de seniorenfitness. Dit is sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut op appara­tuur die geschikt is voor ouderen, samen met leeftijdsgenoten.

Spreken, horen, slikken

Horen en praten worden soms minder naarmate de leeftijd vor­dert. Het kan zijn dat u niet meer goed uit uw woorden komt of minder duidelijk spreekt. Met een gespecialiseerde therapeut kunt u oefeningen doen voor taal, stem en spraak. Gebruik leren maken van een spraakcomputer of een I-pad kunnen helpen het communiceren met andere mensen te verbeteren.

Eten en drinken zijn belangrijk voor uw conditie en gewoon lekker. Slik- of kauwproblemen kunnen u hinderen. Deze verminderen met oefeningen op maat of een goed advies.

Wat hebt u nodig, wat past bij u? De logopedist is de aangewezen behandelaar om u te adviseren.

Mensen met een taalstoornis na hersenletsel (afasie) kunnen op vrijdagmiddag terecht bij het afasie

koor. Om samen plezier te beleven

aan zingen en zingerderwijs beter

te leren spreken.

Zelfstandigheid en veiligheid

Doen wat u altijd deed. Dat wilt u het liefst. Als dat niet meer lukt door een ziekte of beperking, kan de ergotherapeut u adviseren. Bijvoor­beeld bij dagelijkse handelingen als aankleden, huishoudelijke werk, vervoer en vrije tijdsbesteding.

De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u dagelijkse handelin­gen zelfstandiger, veiliger en met minder klachten kunt verrichten. De ergotherapeut traint met u de activiteiten die u graag zelf wilt blijven doen. De kwaliteit van uw leven verbetert daardoor en u kunt langer zelfstandig wonen. Soms helpt het om de energie te verdelen over de dag of geheugensteuntjes te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het koken. Het is ook mogelijk om adviezen te krijgen over aanpas­singen en voorzieningen, zoals een scootmobiel of een woningaanpas­sing. Ook de mantelzorger wordt betrokken bij de behandelingen en

kan advies krijgen over de bege­leiding. Geheugenproblemen zijn van grote invloed op het dagelijks handelen. Ook hierbij kan de ergo­therapeut samen met u en de man­telzorger de problemen zo praktisch mogelijk aanpakken.

Beter voelen

Bij het ouder worden breekt er een nieuwe levensfase aan met bijbe­horende uitdagingen en vragen. De manier waarop u uw leven altijd heeft ingevuld (werk, gezin) is veranderd en het kan een zoek­tocht zijn om een zinvolle invulling

van de dag te vinden. Ook kan uw gezondheid of de gezondheid van uw partner verminderen of krijgt u te maken krijgen met verlies­situaties en rouw. Een psycholoog kan u helpen te leren omgaan met alle veranderingen om een nieuw evenwicht te vinden. De psycho­logen van IJsselheem hebben specifieke kennis van en jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Zij pakken samen met u uw probleem op persoonlijke wijze concreet en praktisch aan.

Bij u thuis of in Nieuwe Haven?

Het behandelteam bestaat dus uit de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en psycholoog. Al­lemaal experts in de behandeling van problemen die ouderen kunnen ondervinden.

Als u behandeling of ondersteuning van meerdere behandelaars wilt, dan

worden de afspraken op elkaar afgestemd. Zo hoeft u telkens maar één keer te reizen. De behandelaar kan ook bij u aan huis komen als reizen voor u lastig is.

Belangstelling?

Als u gebruikt wilt maken van een of meerdere behandelaren, dan kunt u bellen met de

receptie van Nieuwe Haven: 038-4263700

Kosten

Deze zogenaamde 1e lijns behan­deling wordt veelal vergoed. Via de Awbz, de Wmo of door uw zorgver­zekeraar. Dat is afhankelijk van uw indicatie en de wijze waarop u ver­zekerd bent. Veel behandelingen worden vergoed, soms is er sprake van een eigen bijdrage.


UITNODIGING

Als afsluiting voor de zomervakantie organiseren Johanna’s Restaurant en haar vrijwilligers in

samen­werking met het wijkteam van Travers Welzijn een afsluitend zomerbuffet.

Woensdagavond 8 juli wordt er een speciaal buffet georganiseerd 17:00 tot 18:30 uur. Let op: opgave is verplicht (voor 1 juli aanstaande) en de kosten voor het buffet zijn 5 euro en er is plek voor maximaal 50 personen. Vol=Vol!


 Kamperpoorterij - bewonersbedrijf Kamperpoort
 Vroeger werden burgers poorters genoemd. De poorterij is dan ook de oude benaming van de burgerij, de inwoners van een stad. Letterlijk betekent de Kamperpoorterij dus: de inwoners van de Kamperpoort. En daar gaat het bij ons om!
De Kamperpoorterij is het bewoners­bedrijf van de Kamperpoort en is een sociale onderneming waar onder­nemerschap van bewoners centraal staat.

De Kamperpoorterij is gericht op de bewoners die iets ondernemen en daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren aan onze mooie wijk. Het bewonersbedrijf van de Kamper­poort gaat voortaan verder onder de bedrijfsnaam: Kamperpoorterij.

Inmiddels is er ook een logo ontwik­keld. Met natuurlijk het blauw van Zwolle en van creativiteit.

 Beweging van onderop, vanuit de bewoners en vanuit de kern.

En kaderdoorbrekend.

Naast de naam en het logo zijn wij als kopgroep ook ver gevorderd met het bedrijfsplan. Over hoe we de Kam­perpoorterij verder gaan ontwikkelen in de wijk. Het bedrijfsplan is voor de zomervakantie klaar.

Met het bedrijfsplan onder de arm gaan we proberen om een investe­ringsbudget tot en met 2016 binnen te halen. Bij fondsen en andere partijen. Met dit investeringsbudget kunnen we de Kamperpoorterij gaan ontwikkelen tot een zelfstandig bedrijf dat allerlei goede ideeën van bewoners voor de wijk gaat uitvoeren.

De volgende ideeën is de Kamper­poorterij aan het uitwerken:

* Project om ondernemerschap te stimuleren

* Kwekkerij – een kwekerij waar men­sen elkaar ontmoeten, theeschenkerij, winkeltje, pluktuin

* Kunsthek – oppimpen hek van de IJsselhallen


 Brand verwoest woningen aan de Hoogstraat

* Sportschool – fitness, krachtsport en budolessen

* Ideeënfabriek – plek voor het uitvoe­ren van goede ideeën, pop up initiatie­ven enz. in de Elbertschool

* Kamperpoorterij LAB – mobiel lab om goede ideeën bij bewoners op te halen

* Herstructurering, leefbaarheid en veiligheid – goede ideeën ontwikkelen en uitvoeren

* Zorgerij – onderzoeken hoe de zorg in de Kamperpoort verbeterd kan worden.

Om ideeën op te doen zijn wij ook gaan kijken bij andere bewonersbe­drijven in het land. Zoals in Arnhem, Hengelo en Enschede. Ook zijn wij op de landelijke LSA dag (Landelijk Samenwerkingsveband Actieve bewo­ners) in Utrecht geweest om inspiratie op te doen. Binnenkort gaan wij naar een bijeenkomst over maatschappelijk aanbesteden. U ziet, wij staan niet stil, maar zijn druk bezig om de Kamper­poorterij van de grond te krijgen.

Wij houden u op de hoogte.

Kopgroep Kamperpoorterij

Vorstelijk tafelen in de Nieuwe Haven

De Nieuwe Haven nam in april deel aan de landelijke campagne ’Vorstelijk tafelen’. Dit vanwege de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Ruim 140 mensen uit het zorgcen­trum én de buurt kwamen langs om te dineren in het restaurant. Het was een groots diner, met gerech­ten uit 200 jaar koninklijke keukens. Deze keer echter niet gemaakt door de koks van het Koninklijk Huis, maar gemaakt en geserveerd door de keukenbrigade van Nieuwe Haven.

Ook oud-premier Dries van Agt was aanwezig, hij was de ambassadeur van het kroonjaar. Hij huldigde de medewerkers van IJsselheem die hun vakmanschap hadden ingezet om er een waar koninklijk diner van te maken. Het team werd daarnaast enorm ondersteund door een enthousi­aste groep vrijwilligers, die zich vol passie inzette om het diner te laten slagen. Mede dankzij hen werd het één groot feest

Meidenclub Kamperpoort

Elke woensdagavond is er meidenclub, heb jij zin om te komen?

Van 18:00-19:00 uur is er club voor de meiden van 6-9 jaar.

Envan 19:00-20:30 uur is er de club voor de meiden die 10 jaar of ouder zijn.

Tijdens de laatste meidenclub gaan we iets leuks doen.

Bijvoorbeeld zwemmen of een ijsje eten.

Dit zijn de laatste data voordat de zomerstop in gaat.

- woensdag 24 juni - woensdag 1 juli

Overzicht jeugd- en jongerenwerk zomer 2015

dinsdag 30 juni Sportcontainer 15:30 – 16:30 uur Elbertschoolplein

woensdag 1 juli Allesclub 13:30 – 15:30 uur Speeltuin Assendorp

Meidenclub (beide) 18:00 – 20:00 uur IJsje eten/meidenclub

Bijeenkomst Jeugdland vanaf 20:30 uur

vrijdag 3 juli Soos 10+ 20:00 – 23:30 uur Wijkcentrum

wooensdag 5 augustus Vissen 13:30 – 15:30 uur Locatie volgt

10 t/m 14 aug Jeugdland 10:00 – 15:00 uur (ma/din/woe)

09:00 – 17:00 uur (vrijdag)

In de week van 24 augustus starten we weer met de sportcontainer, Allesclub en de Meidenclub

Avond4daagse eindigt met Onweer

De Avond4daagse was begin juni een mooi feest, tot de afsluitende vrijdagavond. Door het naderende onweer werd het defilé door de binnenstad afgelast. Heel jammer, maar veiligheid gaat boven alles.

7 deelnemende kinderen uit de Kamperpoort genoten de dagen voor van het lopen van de 5 of 10 kilometer. Volgend jaar is de

Kamperpoort zeker weer vertegenwoordigd.

Gewijzigde openingstijden Ons Eigen Huis


Maandag 13 juli: 09:00 - 15:00 uur

Dinsdag 14 juli:  09:00 - 15:00 uur

Woensdag 15 juli: 09:00 - 15:00 uur

Donderdag 16 juli: 09:00 - 15:00 uur

Vrijdag 17 juli: Gesloten


Maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli: Gesloten

Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli: Gesloten

Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus: Gesloten

Maandag 10 augustus: 09:00 - 17:00 uur


Dinsdag 11 augustus: 09:00 - 17:00 uur

Woensdag 12 augustus: 09:00 - 17:00 uur

Donderdag 13 augustus: 09:00 – 17:00 uur

Vrijdag 14 augustus: Gesloten
Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus: Gesloten


Vanaf maandag 24 augustus is wijkcentrum weer volgens de reguliere tijden geopend!

Johanna’s restaurant is in de zomerperiode gesloten van week 29 (13 juli) t/m week 32 (7 augustus) en in week 34 (maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus).

JEUGDLAND 2015

Klik hier voor alle fotos tijdens Jeugdland 2015

Uitnodiging

Mussenhage-festival

Het lijkt nu het zomer is en de zomervakantie voor de deur staat nog heel veel weg, maar zaterdag 26 september staat weer de Nationale Burendag van 2015 op de agenda. Traditie getrouw wordt dit ook gevierd in de Kamperpoort. Na het succes van de afgelopen jaren wordt ook dit weer het Mussenhagefestival georganiseerd.

Het buurtfeest wordt georganiseerd door buurtbewoners in samenwer­king met wijkstichting STRIK en de wijkwerkers van Travers Welzijn. Er staan weer tal van verschillende activiteiten op het programma voor jong en oud. Uiteraard zal een gezellig terras niet ontbreken met live muziek.
Mis het niet! Kom daarom zaterdag­middag 26 september om 15:00 uur naar het Mussenhagefestival, het feest in de Kamperpoort duurt tot en met 18:00 uur.

Vrouwenverwendag Kamperpoort


Ook dit jaar stond het hele wijk­centrum Ons Eigen Huis weer in het teken van de vrouwenver­wendag.

Vrouwen konden voor een zacht prijsje weer terecht in het wijkcen­trum voor allerlei behandelingen bij de schoonheidsspecialistes. Zo kon je langskomen voor een gezichts­behandeling, een maskertje of het laten verven van de wimpers.

Ook was er een kapster en kon je je handen laten verwennen en je nagels laten lakken. Een pedicure ontbrak ook niet zodat de voeten ook verwend konden worden.

Aan de inwendige mens was ook gedacht, Johanna’s restaurant had weer heerlijke Turkse pizza ‘s, soep en broodjes.

Dankzij STRIK en de vrijwilligers
weer een geslaagde en
gezellige dag.

AED cursus Kamperpoort


Dinsdag 26 mei was het weer zover, de bewoners die een AED certificaat hebben moesten op herhaling. Ook was er ruimte voor nieuwe

AED ers.

Onder leiding van Carla de Boer van CdB EHBO werd er druk ge­oefend met mond op mond beade­ming, hartmassage en het gebruik van de AED.
We hopen dat het niet nodig is maar het is fijn dat er weer meer bewoners zijn die die het gebruik van de AED weten en zondig kun­nen toepassen.


Katwolderplein

Op het Katwolderplein ontwikkelt de Gemeente Zwolle een parkeergarage met circa 720 plekken waarvan 500 voor binnenstad parkeren. Multi Vastgoed realiseert hier een bioscoop met commerciële

ruimte en Delta Wonen bouwt hier in totaal 23 woningen, waarmee de Vogelbuurt wordt voltooid.

De parkeergarage is ontworpen door Dok Architecten en is door BAM geheel in BIM geëngenierd.

In deze animatie zie je hoe de bouw verloopt en hoe de garage er straks, bij ingebruikname, eruit ziet.

We nemen je graag  mee door het gebouw.

BOUW en TECHNIEK

Contact: Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Mussenhage 2

8011 BH  Zwolle

Telefoon :  038 - 421 31 20

E-mail : redactie@kamperpoort.nl

Volg Ons

HomeActiviteiten Ons Eigen HuisNieuwsGebeurtenissenWijkcentrum Ons Eigen HuisWijkstichting STRIKJeugd- en JongerenwerkBewonersbedrijfZorg en WelzijnWijkkrant KamperpoorterLinksContact