Contact: Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Mussenhage 2

8011 BH  Zwolle

Telefoon :  038 - 421 31 20

E-mail : redactie@kamperpoort.nl

Volg Ons

HomeActiviteiten Ons Eigen HuisNieuwsGebeurtenissenWijkcentrum Ons Eigen HuisWijkstichting STRIKJeugd- en JongerenwerkBewonersbedrijfZorg en WelzijnWijkkrant KamperpoorterLinksContact

Activiteiten Kamperpoort Zomer 2016

Overzicht activiteiten

Datum

2 t/m 6 juni
Woensdag 8 juni
17 t/m 18 juni
Woensdag 6 juli
22 t/m 26 augustus
Zaterdag 24 sept.


Activiteit

Avondvierdaagse
Buitenspeeldag
Zomerkamp
Tapas Buurtrestaurant
Jeugdland op Safari
Mussenhage Festival

Tijd

s’avonds
13.30- 16.00 uur
Weekend
17.00 t/m 19.00 uur Week
s’middags

Locatie

Zwolle
Mussenhage
Harderhaven Zeewolde
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Speeltuin Lijnbaan
Mussenhage

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

Maandag

09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel

08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal

                           groep 2 t/m 4 jarigen

16.30 - 18.00 uur Buurtrestaurant Kamperpoort
                            (diner)

Dinsdag

09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel

08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal

                           groep 2 t/m 4 jarigen

Woensdag

08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel

16.30 - 18.15 uur Buurtrestaurant Kamperpoort

                           (diner)

Donderdag

09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel

09.30 - 11.00 uur Koffiebingo voor volwassenen

08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal

                           groep 2 t/m 4 jarigen

11.30 - 13.00 uur Buurtrestaurant Kamperpoort

                            (lunch)

Vrijdag

08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal

                           groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur  Sport- en Spelactiviteiten Elbertplein  (o.l.v. Ingrid en Stagiares)

Woensdag

13.30 - 15.00 uur Allesclub 4 t/m 12 jaar

15.30 - 17.00 uur Inloop jongeren 10+

19.00 - 20.30 uur Meidenclub 7+

Voor meer info: jeugdwerk Kamperpoort

Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl

Wijkcentrum 038-4213120

Jongeren

Woensdag

15.30-17.00 uur Inloopmiddag 10+

19.00-20.30 uur Meidenclub 7+

                      Kosten: 1 euro

                      (o.l.v. Ingrid en stagiaires)

Vrijdag

20.00-23.30 uur SOOS (10+), tweewekelijks

                          (o.l.v. Ingrid & stagiaires)

Voor meer info:

Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl

Wijkcentrum 038-4213120

Facebook: Jongerenwerk Kamperpoort                    Strik KP

Zie ook de faceboekpagina van Jeugd en Jongerenwerk

Klik hier.

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar gaan we met de jongeren weer op zomerkamp!

Datum: Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni

Waar: Harderhaven Zeewolde

Wie: Jongeren van 10 t/m 14 jaar

Kosten: 35 euro per persoon

Vertrek is vanaf het wijkcentrum Ons Eigen Huis. Daar verzamelen we om 16:15 uur.

Vertrek is ui­terlijk om 16:30 uur. Op zondag zijn we rond 17:00 uur weer terug bij het wijkcentrum. Meer informatie hierover is te vinden in het zomerkampboekje wat u ontvangt op de ouderavond van vrijdag 3 juni van 20:15-21:00 uur. Bij opgave gelijk de eigen bijdrage betalen. Opgeven kan tot vrijdag 27 mei 2014.

Zin om mee te gaan als begeleiding? Dat kan een dag of dagdeel maar ook het hele weekend. Neem dan contact op met Ingrid.

Namens de werkgroep Zomerkamp,

Ingrid Schakelaar 038-4213120 of 06-14551991.

Zomerkamp 2016

Op maandag 2 juni gaat de Avond4Daagse weer van start. Als je zin hebt, kun je met de groep vanuit de Kamperpoort meelopen. De Avond4Daagse vind plaats van 2 juni t/m 6 juni. Op don­derdag 5 juni heeft de groep vanuit de Kamperpoort een rustdag, mocht je deze dag wel willen lopen ben je daar natuurlijk vrij in.

Op donderdag zal er GEEN drinkpost zijn. Bij kinderen onder de vijf jaar is het meelopen van een ouder/voogd verplicht. Je kunt kiezen voor de 5 of 10 kilome­ter.

Deelname kost zeven euro. Dit is inclusief een medaille en drinken en wat lekkers onder weg.

Start Avond4Daagse

Jeugdland “Op Safari”

Voor wie?

Voor alle kinderen van 4 t/ m 12 jaar.


Wanneer?

Jeugdland zal beginnen op maandag 22 augustus t/ m vrijdag 26 augustus op het terrein van de speeltuin aan de Lijnbaan in de Kamperpoort.

Maandag van     10:00 – 15:00 uur.

Dinsdag van       10:00 – 15:00 uur.

Woensdag van   10:00 – 15:00 uur. Bonte avond vanaf 18:30 uur.

Vrijdag van          09:00 – 17:00 uur.


Wat gaan we doen?

Natuurlijk gaan we weer hutten bouwen! Daarnaast zijn er onwijs leuke sport- en spelactivitei­ten. Op maandag starten we met huttenbouwen. Dinsdag zijn er diverse knutselactiviteiten. Tij­dens de avond mogen kinderen blijven slapen.

Let wel ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

Er moet zelf gezorgd worden voor tentje en slaapbenodigdheden.

Op woensdag zijn er allerlei sport en spelactiviteiten. De laatste dag gaan we een uitje maken, waar we heen gaan is nog een verrassing.

  

Kosten:

Dagkaart € 5,00 Weekkaart € 10,00 en 2,50 voor het reisje. (alleen kinderen die de hele week meedoen, mogen mee met het uitje)

Jij komt toch ook?! Vul het strookje in en lever ‘m in bij het wijkcentrum

‘Ons eigen huis’. Dit kan ook in de week voor jeugdland op dinsdag en woensdag.

Komt op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag*


Ouder wil wel/niet meehelpen als vrijwilliger*(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

Graag willen wij u uitno­digen om met ons mee te wandelen en elkaar te ontmoeten. Gezondheids­centrum De Fenix aan de Lijnbaan organiseert vanaf 7 juni iedere dinsdag een wandelmoment van 11.00 tot 12.00 uur.

Onder begeleiding van ver­schillende medewerkers kunt u op deze manier werken aan

uw conditie èn andere men­sen ontmoeten. Tijdens het wandelen zal de afstand en de intensiteit worden afgestemd op uw mogelijkheden.

Tegenover het gezondheids­centrum bevindt zich een ‘be­weegtuin’; ook hiervan kunnen we gebruik maken om samen in beweging te zijn.

U kunt zich aanmelden aan de balie van Apotheek De Fenix en uw naam en

telefoonnum­mer doorgeven, zodat wij u kunnen bereiken indien dat nodig is.

Aanmelding is niet verplicht, maar heeft wel onze voorkeur.

We verzamelen in de centrale hal van het gezondheidscen­trum en zullen daar vandaan vertrekken.

We hopen u dins­dag 7 juni te ontmoeten!

Wat: wandelen onder bege­leiding van medewerkers van gezondheidscentrum De Fenix

Waar: verzamelen in de hal van De Fenix, Lijnbaan 12 in Zwolle

Wanneer: elke dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur vanaf 7 juni 2016

Voor wie: voor iedereen die mee wil doen

Aanmelding: bij Apotheek De Fenix (niet verplicht)

Wandel mee !!