Contact: Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Mussenhage 2

8011 BH  Zwolle

Telefoon :  038 - 421 31 20

E-mail : redactie@kamperpoort.nl

Volg Ons

HomeActiviteiten Ons Eigen HuisNieuwsGebeurtenissenWijkcentrum Ons Eigen HuisWijkstichting STRIKJeugd- en JongerenwerkBewonersbedrijfZorg en WelzijnWijkkrant KamperpoorterLinksContact


 BEWONERSBEDRIJF KAMPERPOORT

‘Doen voor de wijk’


Bewoners voeren goede ideeën uit voor onze wijk Kamperpoort. Ideeën om het samen leven te versterken.

Dat is het bewonersbedrijf Kamperpoort. Dat kunnen sociale, economische en/of fysieke ideeën zijn.

Iedereen met een goed idee is welkom!

Het bewonersbedrijf is een platform waar bewoners terecht kunnen om de ideeën uit te voeren.

Het bewonersbedrijf inspireert bewoners om de handen uit de mouwen te steken.

Door zelf initiatieven te nemen, door in te zetten op de doeners in de wijk en te gaan voor actie en resultaat.

Wij denken niet in problemen maar in kansen. Vanuit het bewonersbedrijf doen we alleen de dingen die we leuk vinden. Daarom hebben wij bijvoorbeeld de vergadercultuur afgeschaft.

Het bewonersbedrijf werkt samen met de gemeente, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De samenwerking is er op gericht om zoveel mogelijk goede ideeën van bewoners uitgevoerd te krijgen.

Zo krijgen wij meer zeggenschap over onze eigen wijk de Kamperpoort.


Thema’s: groen, wijkcentrum, sport, jeugd, cultuur, scholing, burenhulp, kunst, opknappen, Veemarkt, werk.


Bewonersgroepen: kopgroep, herstructurering, Kamperpoorter Kunst Ploeg, leefbaarheid en veiligheid, STRIK, wijkkrant, Johanna’s restaurant.

Delegatie van de koplopersgroep van het bewonersbedrijf in gesprek met
wethouder Ed Anker

Na onze presentatie tijdens de herstructureringsavond bij Wehkamp, en bezoek van onze burgemeester en wijkwethouder, zijn we als kopgroep weer verder gegaan met de ontwikkeling van het bewonersbedrijf Kamperpoort.

Op dit moment zijn we samen met de oude Raad van Toezicht aan het kijken hoe en wanneer de Stichting Raad van Toezicht omgezet gaat worden naar de Stichting Bewonersbedrijf Kamperpoort.

De verwachting is, dat dit in januari gerealiseerd zal worden. Daarmee zijn wij het eerste officiële bewonersbedrijf in Zwolle.

Ook gaan we in januari het ondernemersplan afmaken. Wat worden onze belangrijkste activiteiten? In welke behoefte voorzien wij? Wie zijn onze klanten en hoe bereiken we die? Wat hebben we nodig? Wie zijn onze partners? Wat zijn de kosten en de opbrengsten?

Als wij het ondernemersplan af hebben, dan weten wij precies wat we gaan doen.

Het ondernemersplan presenteren wij in het voorjaar tijdens de Kamperpoort Conferentie aan de bedrijven, de gemeente en de organisaties. Met als doel: hoe kunnen de bedrijven, de gemeente en de organisaties met ons samenwerken, om goede ideeën voor de wijk uit te voeren.

Dat is de kern van ons bedrijf; het uitvoeren van goede ideeën voor onze wijk.

Mail ons: BBKamperpoort@gmail.com.

Kopgroep Bewonersbedrijf Kamperpoort

Bewonersbedrijf Kamperpoort stap dichterbij ‘Doen voor de wijk’

Bewonersbedrijf Kamperpoorterij


 Zoals vermeld in de vorige wijkkrant, hebben wij vanuit het bewonersbedrijf Kamperpoorterij meegedaan met ‘Pitchen voor impact in je wijk’ van het LSA en de KNHM. Helaas hebben wij de laatste vijf niet gehaald.

Opvallend aan de vijf projecten die het wel gehaald hebben is, dat zij allemaal de beschikking hebben over een gebouw. De vijf geselecteerde projecten zijn:

de Gasfabriek in Alkmaar, ’t Luukske in Wellerooi, Westside Slotermeer in Amsterdam, Sterker door stroop in Rotterdam en Stichting Droom in Vlissingen. Jammer dat we het niet gehaald hebben, maar het feit dat we landelijk bij de laatste tien projecten zaten, betekent dat de Kamperpoorterij potentie heeft.

Elbertschool

Dit hele traject heeft ons wel doen inzien hoe belangrijk het is, om als Kamperpoorterij de beschikking te hebben over een gebouw waar wij een deel van onze ambities kunnen uitvoeren. Hoe mooi zou het zijn als wij daarvoor de Elbertschool zouden kunnen gebruiken. Wij hebben daar al heel wat ideeën voor op tafel gekregen.

De Elbertschool weer terug aan de wijk is dan ook één van onze ambities voor de toekomst.

‘Samen anders doen’

De Kamperpoorterij is achter de schermen druk bezig met de voorbereiding van de ‘Samen anders doen’ meeting die gepland staat op donderdag 16 juni van 12.00-18.00 uur in de Kamperpoort. Dit doen wij in samenwerking met het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). De ‘Samen anders doen’ meeting is de afsluiting van het landelijke programma ‘Maatschappelijk aanbesteden’.

De praktijk van de Kamperpoorterij, de Nieuwe Jutter uit Utrecht en andere praktijkvoorbeelden staan deze middag centraal. De aanwezigen uit het hele land, van het ministerie, diverse gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven, zullen de Kamperpoorterij en de andere praktijkvoorbeelden met adviezen een stapje verder proberen te brengen. Dat gebeurt in vijf deelsessies verdeeld over de wijk. De afsluiting vindt plaats in het wijkcentrum. De andere locaties zijn bloemenhuis De Vlinder, Café de Kip en de Elbertschool.

‘Samen anders doen’ staat in het teken van wat bewoners (eventueel in samenwerking met sociaal ondernemers en instellingen) aan publieke taken van de gemeente over kunnen en willen nemen. Als kopgroep zien wij dit als een kans, om meer zeggenschap en invloed op onze eigen wijk te krijgen.

Gemeente Zwolle

In april hebben wij een overleg gehad met drie ambtenaren van de gemeente Zwolle en onze plannen gepresenteerd. De gemeente ziet kansen in de samenwerking tussen de gemeente en het Bewonersbedrijf Kamperpoorterij. Samen gaan we onderzoeken waar die kansen liggen.

Samenwerken

Op dinsdag 19 april hebben wij onze plannen gepresenteerd aan STRIK, jongerenwerk, buurtrestaurant, team Travers, sociaal team en andere betrokkenen uit de Kamperpoort. De aanwezigen waren enthousiast over onze plannen.

Samen hebben we de intentie uitgesproken om nauw te gaan samenwerken. Zodat we als bewoners meer invloed en zeggenschap krijgen over onze eigen wijk. Heeft u ideeën voor de Kamperpoorterij of wilt u meer weten over het bewonersbedrijf: kamperpoorterij@gmail.com

Kopgroep

Kamperpoorterij